e bannerespaEΤΠΑ728X90

espa 250121

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -YAE

Η εταιρεία μας «Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ» παρέχει υπηρεσίες «Κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, μεταλλικών, ενεργειακών, έργων οδοποιίας και πρασίνου, συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση, παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών» σε δημόσιους φορείς ή ιδιώτες πελάτες, με έδρα στην οδό Ανατολικής Θράκης 3, 544 54 Θεσσαλονίκη. Σε αυτά τα πλαίσια δημιουργεί τα απαραίτητα εργοτάξια, προμηθεύεται και εγκαθιστά όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό μας.

Η Διοίκηση της «Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ» δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση της με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Η Διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας «Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ» έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρεία. Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

  • Ότι η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την Περιβαλλοντική Διαχείριση της λειτουργίας της και την εξασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της.
  • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και ΥΑΕ
  • Για την συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
  • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και την επίτευξη τους
  • Για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού προς αυτήν την κατεύθυνση
  • Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018, ISO 39001: 2012, ISO 50001 & CE αδρανών υλικών.
  • Για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
  • Για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΟΣΔ

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

mitkal.gr ©  2020 All Rights Reserved. Developed By POLLUX