Επωνυμία Εταιρείας: Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ A.E.
Επάγγελμα:   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
ΔΟΥ:   ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ:  099334013    
ΓΕΜΗ:  58824504000
ΑΜΑΕ:  58771/062/Β/05/0111
Διεύθυνση:  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 3
Tηλέφωνο:  2310905553
Υπεύθυνος: ΜΗΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Προβολή ως pdf

2020 © «Μ. & Κ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ − ΤΕΧΝΙΚΗ − ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»